Tag Archives: Phân Phối Dek Chính Hãng Tại Hà Nội !!!

ODF Mini Dek 4FO Vỏ Kim Loại, SC Hoặc LC ( Full Phụ kiện Singlemode – Multimode)

Dae Eun Electronics cung cấp các loại rack khác nhau và các loại gắn tường [...]

ODF Dek 8FO , 12FO , 24FO , 48FO , 72FO , 96FO SC Hoặc LC , gắn rack 19 inch (full phụ kiện)

Dae Eun Electronics cung cấp các loại rack khác nhau và các loại gắn tường [...]

Tấm Mặt mô-đun SC adapter Duplex (Fiber Insert) Dek DEK1624

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt mô-đun SC adapter Simplex (Fiber Insert) Dek DEK1623

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt mô-đun Tivi 30º F Connector Dek DEK1218

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt mô-đun Tivi F Connector Dek DEK1218

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt 2 Port mô-đun Dek (Jack Insert / Angled 2 Port) DEK1216

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt 1 Port mô-đun Dek (Jack Insert / Angled 1 Port) DEK1215

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt 2 Port mô-đun Dek (Jack Insert / 2Port) DEK1016

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]

Tấm Mặt 1 Port mô-đun Dek (Jack Insert / 1Port) DEK1015

FACEPLATE Dae Eun Electronics ‘thiết kế thanh lịch faceplates faceplates cung cấp tính linh hoạt [...]