Tag Archives: Phân Phối Converter UPCOM Chính Hãng tại Việt Nam | Giá Tốt Nhất – Giá Rẻ Nhất

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-S-60 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Single-mode, 60Km, 12~48VDC, SC/ST optional | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất – Giá Rẻ Nhất

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-S-60 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Single-mode, 60Km, 12~48VDC, [...]

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-S-40 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Single-mode, 40Km, 12~48VDC, SC/ST optional | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất – Giá Rẻ Nhất

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-S-40 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Single-mode, 40Km, 12~48VDC, [...]

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-S-20 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Single-mode, 20Km, 12~48VDC, SC/ST optional | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất – Giá Rẻ Nhất

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-S-20 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Single-mode, 20Km, 12~48VDC, [...]

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-M-05 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Multi-mode, 500m, 12~48VDC, SC/ST optional | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất – Giá Rẻ Nhất

Bộ chuyển đổi UPCOM ( IMC201-M-05 ) 1-port 10/100/1000M Ethernet+ 1-port 1000Base-FX, Multi-mode, 500m, 12~48VDC, [...]