Category Archives: Sản Phẩm

Công Ty Chúng Tôi Chuyên Phân Phối Thiết Bị và các giải pháp tích hợp hệ thống viễn thông
Bao Gồm:
Server: DELL ,IBM, HP, SUN, Supermicro….
Linh Kiện Server: DELL, IBM, HP, SUN, Supermicro…
Phụ Kiện Quang: ODF, Dây Nhẩy Quang, Máy Hàn Quang….
Fiber Cable: AMP, LS, Alantek, VietNam, NECERO…
Converter Quang: 3Onedata, Planet, Tp-link, Optone, UPCOM, TE, WINTOP……
Switch: Cisco, HP, Draytek, 3Onedata, Buffalo, TP-link, Engenius….
Firewall: Fortinet, Sonicwall, Draytek….
Cable Mạng: AMP, ADC Krone, LS, Alantek, Hosiwell ….
Cable Tín Hiệu Điều Khiển: Lappkabel, Belden, Alantek, Hosiwell, LS ….
Bộ Lưu Điện: APC , Maruson, Emerson, Santak, EATON, DALE, SIEL …
Thiết Bị Trống Sét: APC, tp-link ….
Tủ Rack: APC, Emerson, LS, SGRACK, EKORack, VietRack, HQRack, UNIRACK …
Thang Máng cable: LS, VietNam …
Tất cả các sản phẩm mà Công Ty chúng tôi cung cấp đều là hàng chính hãng và có đầy đủ giấy tờ CO, CQ. Thời gian bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của hãng.

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu ULCAB® YSLCY-JZ/-JB/-OZ/-OB, 300/500V, GREY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu ULCAB® YSLCY-JZ/-JB/-OZ/-OB, 300/500V, GREY | Chính Hãng – Giá Tốt [...]

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu ULCAB® YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB, 300/500V, GREY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển Tín Hiệu ULCAB® YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB, 300/500V, GREY | Chính Hãng – Giá Tốt [...]

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiêu LS-SAHAKO (LS-SDC-02-100-ZZ) 2 Lõi x 1.0mm2 CU/LSZH/OSCR/LSZH Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiêu LS-SAHAKO (LS-SDC-02-100-ZZ) 2 Lõi x 1.0mm2 CU/LSZH/OSCR/LSZH Chính Hãng – [...]

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiêu LS-SAHAKO (LS-SDC-02-100-EF) 2 Lõi x 1.0mm2 CU/PE/OSCR/FR-PVC Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiêu LS-SAHAKO (LS-SDC-02-100-EF) 2 Lõi x 1.0mm2 CU/PE/OSCR/FR-PVC Chính Hãng – [...]

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiêu LS-SAHAKO (LS-SDC-02-100-VV) 2 Lõi x 1.0mm2 CU/PVC/OSCR/PVC Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu Chống Nhiêu LS-SAHAKO (LS-SDC-02-100-VV) 2 Lõi x 1.0mm2 CU/PVC/OSCR/PVC Chính Hãng – [...]

Cáp ROBOT TAIYO 600V EXT-II-SB/2501 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp ROBOT TAIYO 600V EXT-II-SB/2501 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Chống Nhiễu [...]

Cáp ROBOT TAIYO 600V EXT-II/2501 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Giá Tốt Nhất

Cáp ROBOT TAIYO 600V EXT-II/2501 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Giá Tốt [...]

Cáp ROBOT TAIYO 300V EXT-II-SB/2517 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp ROBOT TAIYO 300V EXT-II-SB/2517 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Chống Nhiễu [...]

Cáp ROBOT TAIYO 300V EXT-II/2517 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Giá Tốt Nhất

Cáp ROBOT TAIYO 300V EXT-II/2517 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Giá Tốt [...]

Cáp ROBOT TAIYO EXT-II-SB/20276 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp ROBOT TAIYO EXT-II-SB/20276 LF | Chính Hãng – Moving Cable – Chống Nhiễu – [...]