Tag Archives: Bán Cáp Cho Ứng dụng : PA – FA – ACS – HVAC – Lighting Control – BMS System – CCTV – CATV – Analog System – Fire Alarm

Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5102-05BL ) 2-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5102-05BL ) 2-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC [...]

✅ Cáp Điều Khiển ALANTEK ( 301-CI9604-0000 ) Audio/Control 14AWG, 4 pair cable, Shielded Twisted

Download : 301-CI9604-0000 SHIELDED TWISTED MULTIPAIR CONTROL/AUDIO CABLE Description Alantek Shielded Twisted Multipair Control Cable [...]

✅ Cáp Điều Khiển ALANTEK ( 301-CI9602-0000 ) Audio/Control 14AWG, 2 pair cable, Shielded Twisted

Download : 301-CI9602-0000 SHIELDED TWISTED MULTIPAIR CONTROL/AUDIO CABLE Description Alantek Shielded Twisted Multipair Control Cable [...]

✅ Cáp Điều Khiển ALANTEK ( 301-CI9601-0000 ) Audio/Control 14AWG, 1 pair cable, Shielded Twisted

Download : 301-CI9601-0000 SHIELDED TWISTED MULTIPAIR CONTROL/AUDIO CABLE Description Alantek Shielded Twisted Multipair Control Cable [...]

✅ Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5104-0500 ) 4-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC

Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5104-0500 ) 4-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC [...]

✅ Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5102-0500 ) 2-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC

Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5102-0500 ) 2-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC [...]

✅ Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5101-0500 ) 1-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC

Cáp Điều Khiển Alantek ( 301-RS5101-0500 ) 1-pair 24AWG Stranded Tinned copper, RS-485 Cable, PVC [...]

✅ Cáp Điều Khiển ALANTEK ( 301-FRS025-B02P-3M05 ) 2-pair 2.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, BS 6387 CWZ, Orange

Download : 301-FRS025-B02P-3M05 SHIELDED/UNSHIELDED FIRE RESISTANT CONTROL CABLE Description Alantek Fire Resistant Control Cable consists [...]

✅ Cáp Điều Khiển ALANTEK ( 301-FRS015-B02P-3M05 ) 2-pair 1.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, BS 6387 CWZ, Orange

Download : 301-FRS015-B02P-3M05 SHIELDED/UNSHIELDED FIRE RESISTANT CONTROL CABLE Description Alantek Fire Resistant Control Cable consists [...]

✅ Cáp Điều Khiển ALANTEK ( 301-FRS025-E02P-3M05 ) 2-pair 2.5MM2 Fire Resistant Shielded Cable, IEC 60331, Orange

Download : 301-FRS025-E02P-3M05 SHIELDED/UNSHIELDED FIRE RESISTANT CONTROL CABLE Description Alantek Fire Resistant Control Cable consists [...]