LAPP KABEL (29031302) Dây Kết Nối Patch Cord Quang LC-SC Multimode OM3 50/125 Duplex LSZH 2m

LAPP KABEL (29031302 ) Dây Kết Nối Patch Cord Quang LC-SC Multimode OM3 50/125 Duplex LSZH 2m

GOF DUPLEX Patchcord

Dây kết nối thiết bị quang với đầu nối LC/UPC – SC/UPC đa mốt