LAPP KABEL (29033302) Dây Kết Nối Patch Cord Quang LC-LC Multimode OM3 50/125 Duplex LSZH 2m

LAPP KABEL (29033302) Dây Kết Nối Patch Cord Quang LC-LC Multimode OM3 50/125 Duplex LSZH 2m

GOF DUPLEX Patchcord

Dây kết nối thiết bị quang với đầu nối LC/UPC – LC/UPC đa mốt